fbpx

Aby sklep mógł sprawnie funkcjonować potrzebna jest pomoc zaplecza administracyjnego, które wspiera zarówno w codziennych procesach, jak i w zarządzaniu sklepem i zespołem.

Liczba dostępnych ofert pracy: 1

Przejdź do ofert pracy
Lider Efektywności Operacyjnej
Wdraża strategię zarządzania wskaźnikami ekonomicznymi i handlowymi na poziomie sklepu. Tworzy budżet sklepu i czuwa nad jego realizacją. Dba o przestrzeganie wszelkich procedur oraz organizuje inwentaryzację sklepu.
Kierownik ds. Zasobów Ludzkich sklepu
Odpowiada za rozwój i stabilność ekipy sklepu. Wdraża wszystkie procesy HRowe, zaczynając od rekrutacji, przez integrację, staż, po ocenę i rozwój kompetencji pracowników. Przede wszystkim zapewnia bezpieczne miejsce pracy i dba o dobrą atmosferę w zespole.
Asystent Księgowości
Zajmuje się bieżącą kontrolą i analizą faktur. Oprócz tego księguje wszystkie operacje kasowe i monitoruje zaistniałe rozbieżności w dokumentach księgowych.