fbpx

Aktualności

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności

23 maja 2019

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności

Podczas VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podpisaliśmy Kartę Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię.

W naszej organizacji cenimy różnorodność doświadczeń, postaw i poglądów współpracowników, jest to warunek niezbędny do rozwoju organizacji. Od wielu lat prowadzimy program zatrudniania osób niepełnosprawnych, kładziemy ogromny nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy. Wdrożyliśmy strategię Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo, której czterema filarami są: wiedza, postawa, współpraca, odpowiedzialność. Dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników oferując dostęp do szkoleń zawodowych i ogólnorozwojowych.

Podczas Synergii Odpowiedzialnego Rozwoju, która odbyła się w dniach 5-6 września 2017 zapisaliśmy wówczas w naszej strategii wdrożenie Karty Różnorodności. Dziś stając się sygnatariuszem karty wpisujemy ją w naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Podjęte zobowiązanie, będzie dla nas ważnym drogowskazem do tworzenia jeszcze bardziej przyjaznego miejsca pracy.