fbpx

Aktualności

Razem z Lasami Państwowymi zasadzimy 256 ha drzew!

12 grudnia 2019

Razem z Lasami Państwowymi zasadzimy 256 ha drzew!

Nasza organizacja od wielu lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz realizuje Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Prowadzimy działania z zakresu edukacji ekologicznej, a także stosujemy rozwiązania, mające na celu ograniczenie CO2 oraz wykorzystywania papieru i plastiku, a także optymalizację gospodarki stratami.

Nasze środowisko nie jest nam obojętne, dlatego 12 grudnia, Leroy Merlin Polska i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zawarły porozumienie o współpracy w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Partnerstwo to ma przyczyniać się do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu. Angażując się w ten projekt, będziemy realizować  zobowiązania Polski wynikających z podpisanej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz uzgodnień w ramach Porozumienia Paryskiego.

Nawiązanie partnerstwa z Lasami Państwowymi jest bardzo ważne z punktu widzenia naszej firmy. Pozwoli nam ono jeszcze skuteczniej realizować nasze cele związane z ochroną środowiska, a szczególnie zbliżyć się  do osiągnięcia jednego z naszych celów, jakim jest zalesienie ponad 250 ha lasów. Jak mówi Prezes Leroy Merlin, Krzysztof Kordulewski, jest to nasz symboliczny dług wobec środowiska, gdyż tyle wynosi powierzchnia zajmowana przez sklepy i parkingi Leroy Merlin.